chinning سردرد اورژانسی سکته مغزی مننژیت

chinning: سردرد اورژانسی سکته مغزی مننژیت سر درد

گت بلاگز اخبار اجتماعی دستور ترک &quot/ تنها با اجازه کاپیتان بوده است ، سانچی&quot، یک کاپیتان نفتکش

‌کاپیتان خوزستانی کشتی‌های نفتکش و اقیانوس‌پیما به تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی پرداخت و گفت: اتفاقی که جهت نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیا

دستور ترک &quot/ تنها با اجازه کاپیتان بوده است ، سانچی&quot، یک کاپیتان نفتکش

یک کاپیتان نفتکش: دستور ترک "سانچی" تنها با اجازه کاپیتان بوده است

عبارات مهم : رادار

کاپیتان خوزستانی کشتی های نفتکش و اقیانوس پیما به تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی پرداخت و گفت: اتفاقی که جهت نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیار نادر بود و می توان گفت که خطای انسانی افسران عرشه هر یک از کشتی ها می تواند عامل این اتفاق باشد، هرچند این مساله را تا زمانی که جعبه سیاه هر دو کشتی باز نشود، نمی توان با قطعیت بیان کرد.

حمید چینی ساز، کاپیتان خوزستانی با سابقه 19 سال دریانوردی در اقیانوس ها و مسیرهای دریایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: افسران عرشه در هر کشتی وظیفه راهبری کشتی را به عهده دارند. در کشتی ها 24ساعت شبانه روز به 6 بخش چهار ساعته تقسیم می شود و سه افسر عرشه وظیفه راهبری کشتی را در طول 24 ساعت به عهده دارند.

دستور ترک &quot/ تنها با اجازه کاپیتان بوده است ، سانچی&quot، یک کاپیتان نفتکش

وی افزود: اتفاقی که جهت نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیار نادر بود و می توان گفت که خطای انسانی افسران عرشه هر یک از کشتی ها می تواند عامل این اتفاق باشد، هرچند این مساله را تا زمانی که جعبه سیاه هر دو کشتی باز نشود، نمی توان با قطعیت بیان کرد.

احتمال خاموش بودن رادار کشتی ها رد است

‌کاپیتان خوزستانی کشتی‌های نفتکش و اقیانوس‌پیما به تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی پرداخت و گفت: اتفاقی که جهت نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیا

این کاپیتان در خصوص احتمال خاموش بودن رادارهای کشتی نفتکش ایرانی و کشتی چینی، عنوان کرد: منطقه ای که نفتکش سانچی با کشتی چینی برخورد کرد، یکی از مناطق پرتردد است و منطقه ای نیست که کشتی در آنجا رادار خود را خاموش کند. این منطقه یه گذرگاه بسیار شلوغ و پرتردد است و امکان خاموش کردن رادار کشتی وجود ندارد.

چینی ساز عنوان کرد: امکان این که نفتکش سانچی و یا کشتی چینی رادار خود را در منطقه ای که برخورد انجام گرفت، خاموش کرده باشند اصلا وجود ندارد؛ لیکن در آن منطقه تردد بسیار زیاد هست. همچنین کشتی های کوچکی در آن محل تردد می کنند و هر دو کشتی جهت آنکه برخوردی با این کشتی های کوچک نداشته باشند، باید رادارهای خود را روشن بگذارند.

همیشه حداقل یک رادار روشن است

دستور ترک &quot/ تنها با اجازه کاپیتان بوده است ، سانچی&quot، یک کاپیتان نفتکش

وی با بیان این که در کشتی ها هر لحظه حداقل یک رادار روشن است و احتمال آنکه رادار کشتی ها در این اتفاق خاموش بوده باشد، وجود ندارد، گفت: کشتی های اقیانوس پیما و نفتکش ها در کمترین حالت ممکن دارای دو رادار هستند و در حالت عادی نیز مرسوم نیست که کسی رادار کشتی را خاموش کند و در شرایط معمول حداقل یک رادار روشن است.

این کاپیتان اظهار کرد: کشتی ها دارای چراغ هایی هستند که براساس استانداردهای دریانوردی روی آن ها راه اندازی شده است است و در شرایط متفاوت روشن می شوند. بر روی کشتی ها در سمت راست یک چراغ سبز رنگ، در سمت چپ کشتی یک چراغ قرمز رنگ و یک چراغ نیز در جلو واقع شده است است که در ارتفاعی پایین تر از چراغ عقب کشتی راه اندازی شده است است و کشتی که به سمت کشتی دیگر می رود، با توجه به چراغ ها می تواند تشخیص دهد که از چه جهتی به سمت کشتی دیگر می رود.

‌کاپیتان خوزستانی کشتی‌های نفتکش و اقیانوس‌پیما به تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی پرداخت و گفت: اتفاقی که جهت نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیا

چینی ساز بیان کرد: همه دریانوردان دوره های مورد نیاز را در این زمینه دیده اند و مهارت کافی را دارند تا با دیدن این چراغ ها، کشتی که به سمت آن می روند را تشخیص دهند و به نوعی از فاصله ای که با این چراغ ها دارند، فاصله را تا کشتی دیگر محاسبه کنند.

وی با اشاره به وجود بوق های هشداردهنده در کشتی های نفتکش، عنوان کرد: کل نشانه هایی که به وسیله رادار دیده می شوند را می توان جهت سیستم ناوبری تعیین کرد تا در فاصله ای معین از آن اهداف، نسبت به نزدیکی آن شئ به کشتی هشدار دهد تا بتوان کارها بعدی را انجام داد. این سیستم جهت مثال به کاپیتان این هشدار را می دهد که یک کشتی با فاصله و سرعتی خاص به کشتی شما نزدیک می شود و باید نسبت به تصویر العمل هایی بعدی اقدام کرد.

دستور ترک &quot/ تنها با اجازه کاپیتان بوده است ، سانچی&quot، یک کاپیتان نفتکش

این کاپیتان با تجربه گفت: کاپیتان کشتی با توجه به شرایط آب و هوایی، این هشدارها را جهت سیستم ناوبری کشتی تعریف می کند تا رادارها هشدارهای مورد نیاز را به کشتی شما اعلام کنند و وقت مورد نیاز جهت انجام کارها بعدی وجود داشته باشد.

چینی ساز تصریح کرد: تصادف میان کشتی ها در دریا امکان پذیر است ولی این چنین اتفاقاتی بسیار نادر هست. این که چه شرایطی وجود داشته که نفتکش سانچی و کشتی چینی با یکدیگر برخورد داشته اند، تا وقت باز نشدن جعبه سیاه هر دو کشتی قابل تشخیص نیست ولی خطای رخ داده در این اتفاق یک خطای بسیار نادر است.

علت اتفاق ممکن است خطای انسانی افسر عرشه هر کدام از کشتی ها باشد

وی در خصوص علت احتمالی اتفاق برخورد نفتکش سانچی با کشتی چینی، عنوان کرد: علت این اتفاق ممکن است خطای انسانی افسر عرشه هر کدام از کشتی ها باشد که در محاسبات خود دچار اشتباه شده است باشند و این اتفاق رقم خورده باشد. در این اتفاق حتی اگر یکی از افسرهای این کشتی ها دچار اشتباه شده است باشد، افسر کشتی دیگر را نیز با اشتباه رو به رو می کند و باعث بروز چنین اتفاق ای می شود.

این کاپیتان خوزستانی ادامه داد: یکسری قوانین دریایی وجود دارد که کشتی ها ملزم به انجام آن ها هستند ولی اگر این قوانین اجرایی نشوند و یا به نوعی یک کشتی این قوانین را به درستی انجام ندهد، ممکن است جهت کشتی های دیگر خطرآفرین شوند.

به احتمال فراوان در وقت تعویض شیفت اشتباهات انسانی رخ داده است

چینی ساز با اشاره به این که ساعت اتفاق تصادف نفتکش سانچی حوالی ساعت 20 اعلام شده است هست، گفت: در استانداردهای جهانی معمولا ساعت20، ساعت تعویض شیفت ها هست. کشتی ها بر اساس طول جغرافیایی که رد می کنند، ساعت خود را عوض کردن می دهند و بر این اساس اگر ساعت هر دو کشتی در وقت اتفاق بر روی ساعت 20 بوده باشد، به احتمال فراوان در وقت تعویض شیفت اشتباهات انسانی رخ داده است که باعث بروز چنین اتفاق ای شده است است ولی این مساله فقط یک احتمال است و تا وقت باز نشدن جعبه سیاه هر دو کشتی نمی توان در این زمینه به درستی اظهار نظر کرد.

وی افزود: تنها فردی که می تواند اجازه دهد تا افراد کشتی را ترک کنند، کاپیتان کشتی هست. در این زمینه کاپیتان اگر احساس کند که کشتی امن نیست، قطعا فرمان ترک کشتی را خواهد داد لیکن در دریا، امن ترین محل خود کشتی است و تا زمانی که احتمال پایداری کشتی وجود داشته باشد، کاپیتان حضور در کشتی را نسبت به ترک آن ترجیح خواهد داد.

چینی ساز گفت: کاپیتان است که باید تصمیم بگیرد افراد، کشتی را ترک کنند یا خیر و بر این اساس اگر کاپیتان کشتی خطری را احساس کند، قطعا نسبت به ترک کشتی دستور خواهد داد. اگر کشتی دچار آسیب شود و به شکلی امکان ماندن در آن نباشد، به لحاظ فنی باید از آن فاصله گرفت لیکن اگر کسی در کشتی بماند، در وقت غرق شدن، کشتی همه چیز را با خود به پایین می کشد.

وی ادامه داد: باید دید که شرایط در وقت تصادف کشتی سانچی به چه شکلی بوده است و کاپیتان در آن وقت چه تصمیمی را اتخاذ کرده هست. کاپیتان براساس شرایط منطقه، جَوی و یا سایر اتفاقات نسبت به ترک کشتی تصمیم گیری خواهد کرد و اینکه شرایط نفتکش سانچی به چه شکل بوده هست، نقش بسیاری در تصمیم کاپیتان کشتی جهت سرنشینان دارد.

ترک یا عدم ترک نفتکش به تصمیم کاپیتان بستگی دارد

این کاپیتان اظهار کرد: در حال حاضر نمی توان در خصوص اینکه در لحظه برخورد و بعد از آن چه شرایطی بر کشتی سانچی حاکم بوده هست، صحبت کرد و این مسایل بعد از بازشدن جعبه سیاه کشتی مشخص خواهد شد. اینکه وقت انفجار نفتکش سانچی، در لحظه برخورد بوده یا دو ساعت بعد از آن، مساله ای است که هنوز به طور کامل مشخص نیست ولی قطعا این مسایل بر روی تصمیم کاپیتان در خصوص ترک یا عدم ترک نفتکش موثر بوده است.

چینی ساز تصریح کرد: نخستین جسدی که از اتفاق تصادف نفتکش سانچی کشف شد، براساس اعلام ها لباس اطفای حریق به تن داشته و این مساله به معنی آن است که بعد از تصادف، کاپیتان تشخیص داده که ممکن است افراد بتوانند خود، حریق را مهار کنند. با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی هنوز از ابعاد این اتفاق مشخص نیست، نمی توان به طور قطعی در این خصوص نظر داد ولی شاید تشخیص داده شده است که می توانند آتش را در کشتی مهار کنند ولی بعد از آن انفجار رخ داده است.

وی با بیان این که در کشتی ها چند نوع لباس وجود دارد، افزود: اگر جسدی که از آب گرفته شده است لباس حریق به تن نداشته و جهت مثال جلیقه نجات و لباس شناور به تن داشته، می توان گفت که دستور ترک کشتی از سوی کاپیتان صادر شده است و بعد از آن انفجار رخ داده هست.

اگر فاصله کشتی ها زیاد از سه مایل بوده، امکان تصویر العمل وجود داشته است

این کاپیتان خوزستانی در خصوص این که اگر نفتکش سانچی و کشتی چینی یکدیگر را پیش از برخورد دیده باشند، احتمال تصویر العمل و فرار از اتفاق جهت کشتی ها وجود داشته یا خیر؟ گفت: این مساله به فاصله ای که هر دو کشتی یکدیگر را می بینند وابسته هست. اگر فاصله ای که کشتی سانچی و کشتی چینی یکدیگر را دیده باشند، زیاد از سه یا چهار مایل بوده باشد، امکان تصویر العمل و عوض کردن جهت جهت کشتی ها وجود داشته ولی اگر فاصله کمتر از این میزان بوده، امکان فرار جهت کشتی با این عظمت در آن فاصله کوتاه وجود نخواهد داشت.

چینی ساز بیان کرد: کشتی سانچی اگر می خواست تصویر العملی از خود نشان دهد، باید در فاصله ای زیاد از سه یا چهار مایلی کشتی چینی را می دید و از خود تصویر العمل نشان می داد، لیکن در غیر این صورت کار جهت کشتی سانچی بسیار سخت می شد. اگر حتی هر دو کشتی یکدیگر را دیده باشند ولی در فاصله ای نزدیکتر از این میزان بوده باشد، امکان فرار و تصویر العمل کشتی با توجه به عظمت آن وجود نداشته است.

واژه های کلیدی: رادار | برخورد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog