chinning سردرد اورژانسی سکته مغزی مننژیت

chinning: سردرد اورژانسی سکته مغزی مننژیت سر درد

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازار نفت امسال به کدام سو می‌رود؟

بازار نفت در سال ۲۰۱۸ با کسری عرضه روبه رو خواهد بود ولی ظرفیت مازاد ظرفیت تولید نفت در شرکت اوپک به اندازهای است که نه تنها نیاز بازار برطرف شود، بلکه بازار نف

بازار نفت امسال به کدام سو می‌رود؟

بازار نفت امسال به کدام سو می رود؟

عبارات مهم : بازار

بازار نفت در سال ۲۰۱۸ با کسری عرضه روبه رو خواهد بود ولی ظرفیت مازاد ظرفیت تولید نفت در شرکت اوپک به اندازهای است که نه تنها نیاز بازار برطرف شود، بلکه بازار نفت با مازاد عرضه هم روبه رو شود.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از بیزینس مانیتور، آینده نگری ها حکایت از آن دارد که اوپک ظرفیت تولید زیاد نفت را دارد و می تواند با کسری در بازار مبارزه کند، ولی احتمال اینکه تولیدش را زیاد کردن دهد، بسیار کم هست، لیکن اغلب کشورهای عضو اوپک به توافقی که اخیرا تمدید شده است هست، پایبند هستند و این سیاست را جهت ایجاد ثبات زیاد در بازار نفت و قیمت بالاتر این منبع انرژی در بازار جهانی مهم می دانند.

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک ظرفیت مازادی معادل ۱۹.۲ میلیون بشـکه در هر روز دارند که این حجم تولید می تواند ظرف ۶ ماه وارد بازار مصرف شود.

بازار نفت امسال به کدام سو می‌رود؟

برآورد ظرفیت مازاد تولید نفت در کشورهای اوپکی به وسیله شرکت های متفاوت با هم تفاوت دارد ولی تمامی شرکت های ارائه دهنده برآورد، میزان مازاد ظرفیت تولید نفت اوپک را بیش از ۱۹.۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرده اند.

در صورتی که توان زیاد کردن تولید نفت به وسیله اوپک را هم به این برآورد اضافه کنیم به رقمی معادل ۵.۲ میلیون بشــکه در روز می رسیم که رقم قابل توجهی است و می تواند مسیر قیمت نفت در بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

بازار نفت در سال ۲۰۱۸ با کسری عرضه روبه رو خواهد بود ولی ظرفیت مازاد ظرفیت تولید نفت در شرکت اوپک به اندازهای است که نه تنها نیاز بازار برطرف شود، بلکه بازار نف

اداره اطلاعات انرژی امریکا نیز اخیر مازاد ظرفیت تولید نفت اوپک را برابر با ۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است و در عین حال میزان مازاد ظرفیت تولید نفت شرکت اوپک را برابر با ۶.۳ میلیون بشکه در روز آینده نگری کرده بود.

عرضه و تقاضا در امسال چقدر خواهد بود؟

انتظار می رود در سال ۲۰۱۸ عرضــه نفت در دنیا به طور میانگین با قیمت ۲۷.۱ میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل رشد کند. در این سال تولید نفت شیل که یک مسئله بسیار مهم و اثرگذار روی تصمیمات ســازمان اوپک و قیمت نفت در بازار جهانی است به طور میانگین ۳۹۰ هزار بشکه در هر روز زیاد خواهد شد.

بازار نفت امسال به کدام سو می‌رود؟

بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت تولید نفت این شرکت به اندازه ای است که کسری اندک موجود در بازار نفت در سال ۲۰۱۸ را به مازادی بزرگ در بازار تبدیل کند و البته باعث شود تا این عوض کردن عملکرد بازار زمینه را جهت افت قیمت نفت در بازار جهانی فراهم کند.

در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تقاضای نفت به طور میانگین روزانه ۵.۱ میلیون بشکه بیش از سال ۲۰۱۳ بوده،حال آنکه قیمت رشد عرضه نفت در این سالها ۹.۱ میلیون بشکه در هر روز به ثبت رسیده اســت.

بازار نفت در سال ۲۰۱۸ با کسری عرضه روبه رو خواهد بود ولی ظرفیت مازاد ظرفیت تولید نفت در شرکت اوپک به اندازهای است که نه تنها نیاز بازار برطرف شود، بلکه بازار نف

در سال ۲۰۱۷ قیمت رشد تقاضا ۷.۱ میلیون بشکه در هر روز رسید،حال آنکه قیمت رشد عرضه نفت در دنیا کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.

به گفته تحلیلگران بازار انرژی علت این مسئله سیاست اوپک جهت کم کردن تولید نفت بود که باعث شد تا تلاش امریکا و دیگر تولیدکنندگان شیل جهت زیاد کردن تولید تاثیری روی قیمت نفت در بازار نداشته باشد.

بازار نفت امسال به کدام سو می‌رود؟

حال پرسش این است که بازار نفت در سال ۲۰۱۸ چه وضعیتی خواهد داشت؟ انتظار می رود در این سال تقاضای نفت در دنیا ۹.۱ میلیون بشکه در روز رشد کند و میزان عرضه۲.۱ میلیون بشکه بیش از سال قبل از آن باشد. این به معنای زیاد کردن قابل ملاحظه ای در میزان تولید نفت در دنیا است که بیشترین سهم از این زیاد کردن به امریکا و تولیدکنندگان شیل تخصیص داده شده است دارد.

در سال گذشته قیمت رشد تولید نفت در دنیا، بسیار پایینتر از قیمت رشد عرضه بوده است ولی در امسال قیمت رشد عرضه نفت نسبت به سال قبل زیاد خواهد بود و به همین علت فشار زیادی به بازار وارد نخواهد شد.

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog