chinning سردرد اورژانسی سکته مغزی مننژیت

chinning: سردرد اورژانسی سکته مغزی مننژیت سر درد

گت بلاگز اخبار حوادث ناظم خاطي، رواني و منحرف جنسي نيست

پشت تلفن زني با صداي لرزان صحبت مي کند که ما با نام مستعار مريم صدايش مي کنيم. مريم مادر يکي از دانش آموزان مدرسه غيرانتفاعي در منطقه 2 پایتخت کشور عزیزمان ایر

ناظم خاطي، رواني و منحرف جنسي نيست

عبارات مهم : آموزش

پشت تلفن زني با صداي لرزان صحبت مي کند که ما با نام مستعار مريم صدايش مي کنيم. مريم مادر يکي از دانش آموزان مدرسه غيرانتفاعي در منطقه 2 پایتخت کشور عزیزمان ایران است که اولين کسي است که از اتفاقات عجيب مدرسه از طريق موبايل پسرش باخبر مي شود. راجع به همان مدرسه اي صحبت مي کنيم که جمعي از والدين ادعا مي کنند که در اين مدرسه به دانش آموزان مقطع متوسطه اول به وسیله معاون آموزشي تعرض جنسي شده است هست. او به «شرق» مي گويد: من همان فيلمي را ديدم که فرزند ها دور آقاي «ح» نشسته اند و از او سؤال هاي رکيک جنسي مي پرسند.

از او مي پرسند که با فلان دانش آموز چه کاري انجام داده و او به آنها جواب مي دهد. فيلم را ديدم و جست وجو کردم و به نتايج وحشتناکي رسيده ام و ابايي ندارم که بگويم به پسر من دست درازي شده. آقاي «ح» دست در شلوار گرمکن فرزند من کرده و اندام جنسي او را در دستش گرفته، وقت هاي استراحت بدن او را لمس کرده، فرزند من از وحشت پدرش اين حرف ها را به مسئولان پزشکي قانوني نزده، ولی سؤال ما اين است که چطور مسئولان شرکت پزشکي قانوني اين را نفهميدند؟ مريم مي گويد از مادر آن دو فرزند اي که در اين مدرسه مورد تعرض جنسي قرار گرفته اند گله دارد که حاضر به مراجعه به پزشکي قانوني نشده اند… . مادر اين دانش آموز مي گويد: روان کاو به من گفت فرزند ات در خطر خودکشي قرار دارد، آن وقت به من مي گويند چون رابطه جنسي کامل صورت نگرفته بعد تجاوزي در کار نيست… .

ناظم خاطي، رواني و منحرف جنسي نيست

روايت پدر يکي از دانش آموزان هم متفاوت هست. او مي گويد: اول اينکه من از مسئولان آموزش وپرورش منطقه 2 واقعا ممنونم که اين همه پيگير کار ما بودند، ولی من از حق فرزند ام نمي گذرم… . از والدين بپرسيد که در اين چند ماه اخير چندبار مچ فرزند ها را وقت خودارضايي گرفته اند. از آنها بپرسيد که چه بلايي سر فرزند هاي ما در اوپارک (پارک آبي) آمده؟ از آنها بپرسيد در اردوي پارک آبي که با حضور آقاي «ح» برگزار شده است چه اتفاقاتي افتاده؟ آیا مدرسه با چنين جنايتي هنوز بايد کار کند و براي سال بعد هم دانش آموز عضویت کند؟

آسيب رواني دو دانش آموز

پشت تلفن زني با صداي لرزان صحبت مي کند که ما با نام مستعار مريم صدايش مي کنيم. مريم مادر يکي از دانش آموزان مدرسه غيرانتفاعي در منطقه 2 پایتخت کشور عزیزمان ایر

مهدي صابري، متخصص روان پزشکي و رئيس بخش معاينات روان پزشکي شرکت پزشکي قانوني که معاينه دانش آموزان و همچنين معلم خاطي را انجام داده، عنوان مدرسه غيرانتفاعي در منطقه مرزداران را در گفت وگو با «شرق» ريشه يابي مي کند. او، هم ناظم متخلف و هم يک به يک دانش آموزان مراجعه کننده به پزشکي قانوني را تحت معاينه روان پزشکي قرار داده و دراين باره به «شرق» مي گويد: حدود هفت نفر از دانش آموزاني که مدعي آزار بودند هفته گذشته به شرکت پزشکي قانوني مراجعه کردند و فقط روي اين دانش آموزان معاينه روان پزشکي انجام شد. معاينه جسمي آنها به وسیله بخش ديگري در پزشکي قانوني انجام مي شود، ولی به دو دليل اين معاينات انجام نشد؛ يکي اينکه هيچ کدام از دانش آموزان مدعي تجاوز جنسي با مفهوم مصطلح نبودند (البته معني تجاوز جنسي فقط يک رابطه کامل جنسي نيست، بلکه دست زدن به کسي بدون رضايت او يا دست مالي کردن او نيز نوعي تعرض است).

بعضي از فرزند ها مدعي بودند کارهايي به صورت فيزيکي مثل دست زدن به آلت جنسي آنها صورت گرفته که آنها هم نوعي تجاوز جنسي محسوب مي شود، ولی با آن معني مصطلح موردنظر، به معناي يک رابطه جنسي کامل، هيچ کدام چنين ادعايي نداشتند و دليل دوم براي تصميم به عدم معاينه فيزيکي اين بود که انجام اين نوع معاينه براي فرزند هاي اين سن وسال با عوارض نامطلوب رواني همراه است و به اين دو دليل از معاينه اين دو نفر امتناع کرديم، ولی ذکر اين توصیه مورد نیاز است که اگر اين دانش آموزان مدعي مي شدند که آن عمل جنسي انجام شده، طبيعتا معاينه جسمي مي شدند.

وي در ادامه گفت: دانش آموزاني که به ما مراجعه کردند حول وحوش 13 تا 15 سال بودند و در مقطع متوسطه اول تحصيل مي کردند. دو نفر از آنها دچار آسيب رواني در اثر اين قضيه شده است بودند که دلايلش هم متفاوت بود. يک نفر از آنها براي اين حالش بد بود که مدت کمي بود که به اين مدرسه آمده بود و شايد انتظار چنين برخوردهايي را نداشته و نفر دوم هم به خاطر اينکه معلم او را مجبور به کار ناشايستي با هم کلاسي اش کرده بود حال خوشي نداشت و در توضيح واژه اجبار هم بايد بگويم که گاهي اجبار با تهديد و ضرب وشتم صورت مي گيرد و گاهي اجبار با اکراه است و فرد با رودربايستي يا وحشت از مقام فرد برابر دست به انجام کاري به صورت ناخواسته مي زند. به همين دليل اين دو دانش آموز دچار اختلالات رواني در حد میانگین بودند که طبعا بايد تحت نظر مشاور باشند.

ناظم خاطي، رواني و منحرف جنسي نيست

ناظم مدرسه رواني نيست

صابري در پاسخ به اين سؤال که نتيجه معاينه معلم خاطي چه بود، نيز گفت: آقاي «ح»، به عنوان يک معلم يا دبير جوان که اظهار مي کند مدتي کارهاي فرهنگي مي کرده، به نظر فرد جواني مي آيد که قبول چنين مسئوليتي در مدرسه برايش سریع بوده هست. به نظرم ما پيش از بررسي يک فرد، يک سيستم را باید بررسي کنیم. اينکه ما هر از گاهي بيجه، قاتل آتنا، خفاش شب و… را نشانه قرار دهيم و خشمي هم نسبت به آنها بروز دهيم، فايده ندارد. ما يک بار بايد ببينيم چه مشکلي در مسيرمان قرار دارد. آقاي «ح» يک مرد جوان متأهل است و فرد بدون سوءپيشينه اي هست؛ ولی در جايگاهي قرار مي گيرد که آن جايگاه او نيست.

در دبيرستاني که ادعاي سطح بالابودن دارد، فردي براي معاونت در نظر گرفته مي شود که تجربه کافي کارهاي مديريتي ندارد. به جاي گزینش فردي با يک شرايط سني که بتواند صاحب اتوريته و موقعيت خاص نزد فرزند ها باشد تا بتواند از عهده کار بربيايد، کار را به عهده يک جوان مي گذارند. مديريت يک دبيرستان بايد بر کارها نظارت کند. به عنوان مثال اگر معلم مذکور هرازگاهي دانش آموزان را صدا مي کرده و مي گفته به اتاق من بيا، شايد يک يا دو بار غفلت شود؛ ولی مدير بالاخره بايد متوجه رفتارهاي مشکوک اين معلم بشود؛ يا دبيري که سر کلاس مي رود و ناظم از او مي خواهد چند دانش آموز را به اتاقش بفرستد، او بايد پيگير رفت وآمد اين دانش آموزان به دفتر باشد. توصیه اينجاست که بعضي از چيزها انگار زمينه رفتارها را فراهم مي کند و ما هم مورد نیاز نيست اصلا آدم هاي جنايتکاري در جامعه داشته باشيم، اصلا گاهي شرايط به گونه اي پيش مي رود که آدم ها ناخواسته وارد يک بازي مي شوند و اقدام جنايتکارانه انجام مي دهند.

پشت تلفن زني با صداي لرزان صحبت مي کند که ما با نام مستعار مريم صدايش مي کنيم. مريم مادر يکي از دانش آموزان مدرسه غيرانتفاعي در منطقه 2 پایتخت کشور عزیزمان ایر

متخصص روان پزشکي و رئيس بخش معاينات روان پزشکي شرکت پزشکي قانوني تأکيد کرد: فردي که چنين مسئوليت مهمي دارد، بايد روحيات او را در نظر گرفت. من از اين فرد سؤال کردم که آيا شما تجربه اي از معاونت مدرسه داشته ايد و پاسخش منفي بود. از او سؤال کردم با چه اعتبار و اعتمادبه نفسي چنين سمتي را قبول کردي؟ او جواب داد روز اول مدير به من گفت که با اين فرزند ها قاطع باش، ضمن اينکه با آنها دوست هستي و من با اين فرمول جلو رفتم. شما حساب کنيد که فرمول ما براي اينکه يک نفر را در جايگاه معاون مدرسه بنشانيم، اين هست؛ يعني همه کلاس ها و دورهاي آموزشي و مديريتي و روان شناسي رفتاري با دانش آموزان همه هيچ است و يک نفر بدون اعتبار و تجربه با جمله قاطعيت و رفاقت سمت معاونت يک مدرسه معتبر را به دست مي گيرد. همين فرمول در همه جاهاي ديگر هم ممکن است کاربرد داشته باشد و چه بسا که اجرا شود. کسي نمي آيد يک بررسي بکند که اين ناظم هنوز خيلي جوان است و با دانش آموزان فاصله سني زيادي ندارد؛ آن هم دانش آموزاني که در سن بلوغ قرار دارند، آيا اين ناظم مي تواند صحبت ها و خواسته هاي اين دانش آموزان را در حوزه بلوغ پاسخ بدهد؟ ِآيا به اين تجربه رسيده است؟ من مطمئنم خير! اين فرد نمي توانسته پاسخ گوي سؤالات و رفتارهاي آنها در حوزه بلوغ جنسي باشد.

ناظم مدرسه منحرف جنسي نيست

ناظم خاطي، رواني و منحرف جنسي نيست

صابري با بيان اينکه ضربه وارد شده است به اين دانش آموزان جبران ناپذير هست، تأکيد کرد: ما الان دنبال اين هستيم که بگوييم اين فرد چه مسئله يا چه بيماري ای داشته؟ من ايشان را معاينه کرده ام و با صراحت مي گويم او بيماري رواني نداشته هست. در حالي که ما عادت کرده ايم به قاتل آتنا و ستايش بگوييم رواني، بيجه و خفاش شب را هم رواني خطاب کنيم، نخير! ما در واقع شاهد شرايطي هستيم که اين شرايط با حضور افرادي که موقعيت ارزش کارشناسي نشده هست، زمينه هاي ارتکاب جرم را فراهم مي کنيم.

اگر به فرزند اي تجاوز مي شود، بايد ببينيم آيا سيستمي داشته ايم که در اين باره به اين فرزند ها آموزش بدهد تا فرزند ها از خود مواظبت کنند؟ آيا سيستم نظارتي خانواده روي اين فرزند ها کافي بوده؟ اصلا خود خانواده آموزشي روي اين پرسشها ديده؟ آيا در مدارس کسي تجربه و مهارت در حوزه پرسشها جنسي داشته که به فرزند ها پاسخ بدهد؟ و چون اين اتفاق ها نيفتاده، هرکسي به خودش اجازه مي دهد از موقعيت سني اين فرزند ها سوءاستفاده کند و چنين اتفاقاتي را رقم بزند و با روحيه و حيثيت فرزند ها بازي کند.

من در صحبت هايم با اين فرد، نشانه هايي از اينکه او منحرف جنسي هست، نديدم؛ چون از نظر علمي همه اين چيزها تعريف خود را دارد و منحرف جنسي کسي است که رفتارهاي جنسي منحرفانه را به صورت مکرر انجام مي دهد و ما راجع به اين فرد هيچ دليلي مبني بر اينکه اين کار را مستمر انجام داده، نداريم. از طرفي بيماران رواني معمولا اين طوري نيستند که صرفا در پرسشها جنسي انحرافي واکنش‌ها کنند؛ بلکه عملا بيماران رواني کمتر با روش هاي آزار جنسي نسبت به فرزند ها پيش مي روند. آقاي «ح» فرد نرمالي است که در يک جايگاه نادرست و بدون نظارت درست قرار گرفته است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: الان همه در جامعه مي پرسند آيا به اين فرزند ها تجاوز جنسي شده است و اگر جواب منفي باشد، به نظر مي رسد که نه افکار عمومي نه سيستم های مربوطه ديگر حساسيتي نخواهد داشت. در حالي که تجاوز فقط اين نيست که يک رابطه کامل جنسي صورت بگيرد، زنان و دختران ما در جامعه بارها در روز در اماکن عمومي و پرجمعيت يا در جاهاي خصوصي مورد تعرض قرار مي گيرند. هرکس که از حد و حدود خود خارج شود و بدون رضايت فرد برابر با او تماس جنسي برقرار کند، تجاوز انجام داده. اينکه در اتوبوس و مترو به بدن يک زن دست بزني، اين هم يک تجاوز است.

صحبت هاي صابري نشان از لزوم وجود يک سيستم گزينش صحيح در وزارت آموزش وپرورش دارد. تلاش ما براي گفت وگو با طاهر سلماني، مسئول گزينش وزارت آموزش وپرورش به جايي نرسيد ولی بهادري، مدير يکي از مدارس غيرانتفاعي پایتخت کشور عزیزمان ایران توضيحاتي را راجع به گزينش معلمان غيرانتفاعي به «شرق» ارائه کرد. او در مورد نحوه گزينش معلمان براي ورود به مدارس غيرانتفاعي مي گويد: ماجرا از اين قرار است که به قدري گزينش تأييد نيروها را معطل مي کند که باعث مي شود پرسشها کمي پيچيده شود. هر معلمي که يک مؤسسه غيرانتفاعي تصميم به جذب آن مي گيرد، بايد گزينش هم داشته باشد.

چون هر سال معلم جذب اين مدارس مي شود، مسئول گزينش مي خواهد فرم گزينش تحويل هسته گزينش شود و گزينش يک رسيد به مدرسه مي دهد که اين فرد پرونده اش تحويل ما شده است و ما موظف به بررسي آن هستيم. چون اين بررسي گاهي يک سال يا شايد بيشتر طول بکشد، به مؤسس اجازه کار معلم را مي دهند تا تأييديه گزينش هم برسد و گاهي کار معلم يک يا دو سال تحصيلي در مدرسه طول مي کشد ولي هنوز جواب نه يا بله به مؤسس ارسال نشده هست، در واقع وسواس و تعلل گزينش است که اين فاجعه را بار مي آورد. از طرفي در گزينش پرسشها رواني معلمان چندان مد نظر قرار نمي گيرد و سؤالاتي از آنها پرسيده مي شود که هيچ ربطي به کاري که قرار است انجام دهند، ندارد.

ربطي به سند 2030 ندارد

در روزهاي گذشته و بعد از رسانه اي شدن ماجراي مدرسه غيرانتفاعي غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویر العمل هاي فراواني به اين اتفاق انجام شد و عده اي دليل آن را اجراي بي سروصداي سند2030 در آموزش وپرورش مي دانستند که رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس آن را تکذيب مي کند. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس راجع به اتفاق رخ داده در مدرسه اي در غرب تهران، اتفاق روي داده را نشئت گرفته از خلأهاي موجود در سيستم آموزش وپرورش دانست و ضمن تأکيد بر اصلاح آنها گفت: نبايد اين عنوان باعث شود تا ساحت آموزش وپرورش دچار خدشه شود. او راجع به طرح عنوان سند 2030 که از طرف موافقان و مخالفان مطرح مي شود، گفت: اين داستان با توجه به فضاسازي ها از دو طرف مثبت و منفي ربطي به مباحثي مانند سند 2030 ندارد.

زاهدي ادامه داد: يک نفر در يک مدرسه غيرانتفاعي خطايي مرتکب شده است که همان هم براي نظام تعليم و تربيت ما آسيب بزرگي است و من نمي خواهم آن را بي اهميت جلوه دهم. همچنين سيدجواد ابطحي عضو کميسيون آموزش نيز گفته است: ناظم مدرسه مذکور در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران به قوه قضائيه معرفي شده است و سه نفر از مديران مستقيم يا غيرمستقيم که در اين ماجرا نقش داشته اند، فعلا معلق شده است اند. وضعيت در آن حدي که مطرح شده، نبوده و مسئله تجاوز ثابت نشده هست. هفت دانش آموز اين مدرسه اقدام عملي را منکر شده است اند ولی فقط در حد دعوت به مصرف مشروبات الکلي و اين پرسشها بوده است.

شرق /شهرزاد همتي

واژه های کلیدی: آموزش | فرزند | مدرسه | پزشکي | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog