chinning سردرد اورژانسی سکته مغزی مننژیت

chinning: سردرد اورژانسی سکته مغزی مننژیت سر درد

گت بلاگز اخبار پزشکی با خنده کمبود خواب را جبران کنید.

به گزارش گروه تحریریه سایت، هر روز مطالعات زیادی روی مغز انسان ها انجام می شود و نهایتا منجر نتیجه های جالبی می شوند که یکی از آن ها جبران کمبود خواب با خنده

با خنده کمبود خواب را جبران کنید.

با خنده کمبود خواب را جبران کنید.

عبارات مهم : تحقیقات

تحقیقات نشان داده است که خنده کمبود خواب را جبران می کند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، هر روز مطالعات زیادی روی مغز انسان ها انجام می شود و نهایتا منجر نتیجه های جالبی می شوند که یکی از آن ها جبران کمبود خواب با خنده بوده هست. تحقیقات نشان داده است که 15 دقیقه خنده، 2 ساعت کمبود خواب را جبران می کند بنابراین صاحبان بعضی از شرکت ها جهت کارمندانی که شب گذشته شیفت بوده اند، فیلم کمدی پخش می کنند تا با خنده کارمندان کمبود شب گذشته آن ها جبران شود.

با خنده کمبود خواب را جبران کنید.

واژه های کلیدی: تحقیقات | کمبود خواب | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog